Kursy dla ósmoklasistów

Do you speak English?


           W naszej ofercie znajdziesz:

           Kurs do egzaminu ósmoklasistów
           Standard English
           Kursy do egzaminów Cambridge KET PET FCE CAE
           English Club
           Filmowa Akademia Językowa

                    

 Kurs do egzaminu ósmoklasisty
Cele zajęć: utrwalenie i ćwiczenie struktur gramatycznych porządkujących wiedzę z zakresu egzaminu pisemnego, rozumienia ze słuchu, ćwiczenia wypowiedzi ustnych, systematyczne testy próbne. Przedstawienie i krótka prezentacja różnych tematów min. ciekawostek kulturowych krajów anglosaskich.
Osiągnięcia: opanujesz techniki egzaminacyjne ze wszystkich umiejętności językowych, czytania, pisania, mówienia, słuchania umożliwiających zdanie egzaminu gimnazjalnego, rozszerzysz wiedzę na temat wydarzeń z życia społecznego i kulturalnego krajów anglosaskich.

Zobacz Cennik zajęć

 

Have fun learning and speaking English
Standard English
Cele zajęć: kurs nastawiony na poprawę umiejętności w swobodnej komunikacji, metodą bezpośrednią – Direct Method for English. Osłuchanie się z językiem angielskim , ćwiczenie naturalnego tempa mówienia, gramatyki w kontekście pytań i odpowiedzi. Ćwiczenie efektywnego zapamiętywania poprzez system powtórek. Systematyczne testy gramatyczno-leksykalne.

Osiągnięcia: poprawisz swobodną komunikację w języku angielskim używając odpowiednich struktur gramatycznych i kolokacji językowych. Wyrobisz poprawne nawyki językowe, odruch myślenia w języku angielskim za pomocą spontanicznych wypowiedzi bez tłumaczenia na język ojczysty.
Zajęcia prowadzą zarówno polscy lektorzy jak też Native Speakers. Direct Method For English bardzo dobrze sprawdza się w przypadku młodych ludzi, którym zazwyczaj brakuje konwersacji na zajęciach szkolnych a obecność lektorów nie znających języka polskiego jest dodatkowym elementem otwierającym słuchaczy na język angielski.

Zmiana lektorów na każdych zajęciach pozwala młodzieży zapoznać się i osłuchać z różnymi akcentami i sposobami wymowy. Różni lektorzy – to również zaciekawienie i większe otwarcie na język. Kursy języka angielskiego metodą bezpośrednią pozwalają słuchaczom przyswoić dużą ilość nowego słownictwa, utrwalają poprawną wymowę zarówno fonetyczną jak też gramatyczną. Część pisana jest utrwalana w postaci dyktand, które skutecznie wychwytują braki i niedociągnięcia uczniów.

Kursy do egzaminów Cambridge KET PET FCE 
Cele zajęć: ćwiczenia form leksykalno-gramatycznych obowiązujących na w.w. egzaminach, strategii egzaminacyjnych, bezpłatne egzaminy próbne. Krótkie prezentacje na wybrane tematy.
Osiągnięcia: podniesiesz umiejętności językowe z zakresu mówienia, pisania, czytania, słuchania potwierdzonych prestiżowym certyfikatem Cambridge English. Uczysz się chętniej i efektywniej mając w perspektywie zaplanowany egzamin.

Teens English Club
Zapraszamy Cię na nietypowe zajęcia z angielskim, gdzie będziesz rozwijał swoje umiejętności w gronie nowych przyjaciół. Zapewniamy spotkania po angielsku w grupie osób chętnych do nauki i komunikacji. Warsztaty są prowadzone przez polskich lektorów i native speakerów. Formuła spotkań opartych na filmach, projektach językowych, wspólnym tworzeniu plakatów czy programu radiowego lub krótkiego przedstawienia, z pewnością poruszy Twoją wyobraźnię i wyzwoli naturalną potrzebę do komunikacji. W programie projekty kulinarne, ekologiczne, artystyczne, zagadnienia kulturowe.
Cel: stworzenie naturalnego środowiska do komunikacji i doskonalenie jej poprzez ciekawe projekty, filmy, gry i prezentacje. Możliwość wybrania tematów z dziedzin, które cię interesują. Zapewnienie naturalnego kontaktu z językiem angielskim.
Osiągnięcia: rozwiniesz umiejętności komunikacyjne niezbędne w naturalnych sytuacjach. Poszerzysz zasób słownictwa i zrozumiesz jak funkcjonuje gramatyka angielska na co dzień.

Filmowa Akademia Językowa
To nowatorski projekt, który zdobył duże uznanie wśród uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i liceów. Filmowa Akademia Językowa spełnia podstawowe założenie: łączy przyjemność z nauką:) Humor, miła luźna atmosfera i ciekawi sympatyczni lektorzy to klucz do otwarcia się na język angielski.
Cel: zmiana otoczenia poprzez wyjście do Kina:) i skupienie się na języku angielskim podczas oglądania filmu w oryginale z angielskimi tekstami. Następnie po seansie aktywny udział w lekcji prowadzonej przez Native Speakera.
Osiągnięcia: oswojenie się z żywym językiem, poznanie wielu ciekawostek językowych podczas lekcji z Native Speakerem. Rozbudzenie chęci nauki języka angielskiego poprzez kontakt z osobami obcojęzycznymi. Dodatkową zaletą Filmowej Akademii Językowej jest również pokonanie oporu przed publicznym wypowiadaniem się dzięki przyjaznym, sympatycznym lektorom budującym bezstresową atmosferę:)
dowiedz się więcej…

Napisz do nas

Szkoła Językowa "Just Time"

ul. Świętokrzyska 20 piętro 5
00-002 Warszawa

vis a vis Poczty Głównej

tel. (22) 826 80 03
tel/fax (22) 826 80 04
tel. kom. 0-508 168 681
e-mail: justtime@op.pl

Poniedziałek - Piątek:
9:00 - 19:00
Sobota: 9:00 - 13:00 

Nr konta mBank.: 09 1140 2004 0000 3102 3662 6026

Show Buttons
Hide Buttons